Formularze dotyczące zgłoszeń, zawiadomień i wniosków do pobrania w sekretariacie Inspektoratu.

Oświadcznia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego załączne są do poszczególnych druków kolejnych etapów inwestycji.

Formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.

 

1. Zawiadomienie o zamierzonym termine rozpoczęcia robót budowlanych.
2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.
3. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.
4. Oświadczenie inwestora o właściwym_zagospodarowaniu terenów przyległych.
5. Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza.
6. Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.

7.

Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli okresowej budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.
8. Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentu.
9. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
9.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia - prawo budowlane
10. Informacja geodety.