STOSOWANIE PONIŻSZYCH FORMULARZY NIE JEST OBOWIĄZKOWE.

Druki zostały opracowane w celu ułatwienia przygotowania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.

 

Dla zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę albo skuteczne zgłoszenie przed 18.09.2020 r.

1.Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych pobierz

2.1.Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (budynek) pobierz

2.2.Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (budowla, obiekt liniowy) pobierz

3.1.Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (budynek) pobierz

3.2.Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (budowla, obiekt liniowy) pobierz

4.Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych pobierz

5.Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza pobierz

6.Informacja geodety pobierz

7.Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego pobierz

8.Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentu pobierz

9.1.Wniosek o wydanie zaświadczenia (Kpa) pobierz

9.2.Wniosek o wydanie zaświadczenia (Prawo budowlane) pobierz 

 

Dla zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę albo skuteczne zgłoszenie na zasadach po 18.09.2020r. (decyzja o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie wydane /przyjęte na podstawie projektu zgospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego)

1.Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (po 18.09.2020) pobierz

 

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

1.Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego pobierz