Kontakt

 • KONTAKT


  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy

  ul. Parkowa 2
  39-200 Dębica
  tel./fax 14 6834030
  e-mail: biuro@pinbdebica.pl

  EPUAP:PINBDebica

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy

  mgr inż. Wojciech Gleń

  Godziny pracy :

  poniedziałek –   7.30 – 15.30

  wtorek – 7.30 – 16.00

  środa -7.30 – 15.30

  czwartek -7.30 – 15.30

  piątek -7.30 – 15.30

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy

  przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

  w każdy roboczy poniedziałek w godzinach, od 14 00 do 15 00

  Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy,

  Powiatowy Inspektor przyjmuje w następnym dniu roboczym.

  nr rachunku dla opłat skarbowych: Urząd Miejski w Dębicy,

  PEKAO S.A. 29 1240 4764 1111 0000 4863 34 19

  Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przekazane dane stanowią wyłącznie przedmiot przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c w.w. rozporządzenia. Administratorem powyższych danych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Dębicy ul. Parkowa 2. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem: https://www.pinbdebica.pl