Deklaracja dostępności

  1. Deklaracja dostępności serwisu internetowego. pobierz…
  2. Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej. pobierz…
  3. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. pobierz…