Zakres działania

Zakres działania

Zakres działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, zgodnie z zapisem art. 83 ust.1 ustawy – Prawo budowlane – należą: 1. Jako organu pierwszej instancji zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust.2, art.41… Czytaj dalej »Zakres działania