Komunikat PINB w Dębicy w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego.


W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych oraz mając na uwadze częste przypadki zatrucia czadem oraz pojawiające się wybuchy gazu czy pożary związane z nieszczelnymi urządzeniami spalającymi paliwa, instalacjami kominowymi i gazowymi przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane a w szczególności o konieczności sprawdzania co najmniej raz w roku stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) i instalacji gazowych.  czytaj komunikat 1.2023