Komunikat PINB w Dębicy o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych


Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że 30 listopada 2023 roku, mija termin przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682,z późn. zm.) czytaj komunikat 2.2023