Zmiany w komunikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy między innymi art. 63 §1.

Zmieniły się zatem przepisy dotyczące składania podań – żądań, wyjaśnień, odwołań i zażaleń.

Od dnia 5 października 2021r., zgodnie ze znowelizowanym art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego składanie podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest niedopuszczalne, wobec powyższego tak wniesione podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) pozostawia się bez rozpoznania.

Podania w formie elektronicznej (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone wyłącznie na adres do doręczeń elektronicznych, którym w przypadku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy jest adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl): /PINBDebica/SkrytkaESP