STANOWISKO GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU W SPRAWIE KLAUZULOWANIA MAP

 

 

W lipcu br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany
nie tylko w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, ale również w ustawie Prawo budowlane. Dla uzupełnienia wiadomości przedstawiam
list Głównego Geodety Kraju, zawierający wyjaśnienia w kwestii klauzulowania map.

List Głównego Geodety Kraju z 10 września 2020 r. w sprawie klauzulowania map