INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W DĘBICY

     

 

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy w sprawie zmiany zasad przyjmowania klientów w czasie stanu epidemii
Szanowni Państwo !
W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV- 2 uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 r. uruchomiliśmy procedury dotyczące przyjęć klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Inspektoracie korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.

Klientów załatwiających sprawy w Inspektoracie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do Inspektoratu i przełożenie wizyty na inny termin.

Wnioski, dokumenty i inną korespondencję w dalszym ciągu można składać do skrzynki wystawionej przy wejściu (w budynku) w którym mieści się siedziba Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy przy ul. Parkowej 2 – w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przed planowaną wizytą zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyjęć w siedzibie PINB w Dębicy.

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego w Dębicy
mgr inż. Wojciech Gleń

Zasady przyjęć klientów w PINB w DĘBICY
1. Wizyty klientów umawiamy telefonicznie (tel. 14 683 40 30) na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na spotkanie zapisujemy nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania.
2. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik.
3. Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę. W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień.
4. Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Urzędzie maseczką lub przyłbicą. Osoby, które się nie zastosują do naszej prośby, nie zostaną wpuszczone do budynku.
5. Przed wejściem do budynku proszę przywołać dzwonkiem znajdującym się po prawej stronie drzwi wejściowych pracownika i zgłoszenie mu celu swojej wizyty.
6. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.
7. Osób nieumówionych nie przyjmujemy,
8. Decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie,
9. Przyjmujemy interesantów wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy; wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw będą udzielane jedynie telefonicznie, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
10. Umożliwiamy wizytę w Urzędzie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności,
11. Nie przyjmiemy na spotkanie w Urzędzie osoby, która przebywa na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Urzędzie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 – w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego w Dębicy
mgr inż. Wojciech Gleń