Ułatwienia w rozpatrywaniu spraw z zakresu nadzoru budowlanego w okresie epidemii.

Informujmy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów z klientami, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Robert Nowicki, w dniu 27.03.2020 r., podpisał pismo z wytycznymi dla organów, dotyczące rozpatrywania m.in. spraw z zakresu nadzoru budowlanego w okresie epidemii.

Od teraz składanie wszelkich podań możliwe jest za pomocą poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formie skanów oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Ułatwienia obejmują większość procedur budowlanych, w szczególności:
• zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
• zawiadomienia o zakończeniu budowy,
• wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Tak złożone podania będą podlegały uzupełnieniu braków formalnych (dostarczenie oryginałów dokumentów), na co obywatel będzie miał 14 dni po zakończeniu stanu epidemii. Taki sposób postępowania przyśpieszy załatwienie sprawy.

W międzyczasie organy powinny dokonać analizy złożonej w formie elektronicznej dokumentacji, tak by załatwić możliwie najszybciej sprawę po dostarczeniu wymaganych oryginałów.
Zachęcamy do wnoszenia wszelkich podań za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem funkcji „pismo ogólne”.