Ogłoszenia

  • ZMIANA SIEDZIBY INSPEKTORATU
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy informuje, że z dniem 1 czerwca 2017 roku nastąpiła zmiana siedziby jednostki z ulicy Parkowej 28 na ulicę Parkową 2. (Budynek PSSE w Dębicy). Wszelką korespondencję proszę kierować na adres : Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy 39-200 Dębica,ul. Parkowa 2.