KOMUNIKATY PINB W DĘBICY SKIEROWANE DO WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2021


1. Komunikat 2 PINB w Dębicy w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego czytaj całość


2.Komunikat 3 PINB w Dębicy w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu  czytaj całość


3.Komunikat 4 PINB w Dębicy o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych czytaj całość