INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY

Dzień 4 maja 2021 r. (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy, w zamian za święto 1 maja 2021 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.