WAŻNE! PRZYPOMNIENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W DĘBICY

Przypominam, że waznym obowiązkiem właścicieli i zarządców nieruchomości jest odśnieżanie dachów budynków oraz usuwanie sopli i nawisów śnieznych. Śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury. 1 metr sześcienny puchu śniegowego waży ok.200 kg., śniegu mokrego ok. 800 kg., natomiast lodu ok. 900 kg. Może również stanowić zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów poruszajacych się po drogach osiedlowych. Z tego powodu Prawo budowlane nakłada obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego. 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowany do Włąścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu