KONTAKT


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy

ul. Parkowa 2
39-200 Dębica
tel./fax 14 6834030
e-mail: biuro@pinbdebica.pl

EPUAP:PINBDebica

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy

mgr inż. Wojciech Gleń

Godziny pracy :

poniedziałek –   7.30 – 15.30

wtorek – 7.30 – 16.00

środa -7.30 – 15.30

czwartek -7.30 – 15.30

piątek -7.30 – 15.30

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

w każdy roboczy poniedziałek w godzinach, od 14 00 do 15 00

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy,

Powiatowy Inspektor przyjmuje w następnym dniu roboczym.

nr rachunku dla opłat skarbowych: Urząd Miejski w Dębicy,

PEKAO S.A. 29 1240 4764 1111 0000 4863 34 19

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przekazane dane stanowią wyłącznie przedmiot przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c w.w. rozporządzenia. Administratorem powyższych danych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Dębicy ul. Parkowa 2. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem: https://www.pinbdebica.pl