Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy informuje o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy:

  1. Inspektor do spraw inspekcji i kontroli na zastępstwo;
  2. Inspektor do spraw inspekcji i kontroli;

1. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko inspektora do spraw inspekcji i kontroli na zastępstwo; nr 24256 z dnia 21 marca 2018 r. 
  https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow/podkarpackie/debica/inspektor,24256

2. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko inspektora do spraw inspekcji i kontroli; nr 24257 z dnia 21 marca 2018 r
   https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow/podkarpackie/debica/inspektor,24257