W związku z Zarządzaniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dnia wolnego od pracy dla pracowników administracji rządowej; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy informuje że:   
• 27 grudnia 2019 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy 
• 14 grudnia 2019 r. jest dniem pracy w Powiatowym Inspektorze Nadzoru Budowlanym w Dębicy