Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy informuje że w związku z ZARZĄDZENIEM NR 17 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:
• 24 grudnia 2018r. ustala się dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy
• 15 grudnia 2018 r. wyznacza się dniem pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy