Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy informuje, że w związku z ZARZĄDZENIEM NR 7 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dla pracowników administracji rządowej :
• 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy
• 11 maja 2019 r. ustala sie dniem pracy w Powiatowym Inspektorze Nadzoru Budowlanym w Dębicy