Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy informuje, że w związku z ZARZĄDZENIEM NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz ZARZĄDZENIEM NR 10 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniajacym zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

4 maja 2018r. ustala się dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy
19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy